Homepage
Písmo:   Malé  Střední  Velké  Největší
Domovská stránka / Kontakty / Společnost / Zásady použití stránek

Zásady použití stránek

Provozovatelem internetových stránek www.klimacool.cz je společnost KLIMACOOL s. r. o. (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.klimacool.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.klimacool.cz.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.klimacool.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.klimacool.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
Podmínky užívání stránek www.klimacool.cz byly zveřejněny 1. 3. 2006 a od tohoto data jsou platné a účinné.
Poslat na e-mail ·  !!! POPTÁVKA !!!  ·  Reference
KLIMACOOL s. r.o., Orlická 318, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 603 413 004, e-mail: info@klimatizace.eu
Redakční systém  Webdesign