Homepage
Písmo:   Malé  Střední  Velké  Největší
Domovská stránka / Tepelná čerpadla / TOSHIBA Estia - tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo - TOSHIBA Estia

TOSHIBA Estia
Tepelná čerpadla TOSHIBA ESTIA vzduch-voda jsou ideálním řešením, neboť patří mezi obnovitelné zdroje energie. Jejich instalací budete výrazně chránit životní prostředí!
Tepelné čerpadlo nesnižuje jen spotřebu elektrické energie na vytápění, ale bude výrazně šetřit Vaší peněženku! Zároveň díky němu získáte nezávislost na stoupajících cenách klasických paliv.
Model: TOSHIBA Estia tepelné čerpadlo
Výkon:
od 8 kW do 16 kW
Detailní popis:
TOSHIBA Estia
Tepelné čerpadlo Toshiba je koncipováno jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorová část), vnitřní jednotky (Hydro-boxu) a propojovacích rozvodů chladiva. K Hydro-boxu jsou pak připojeny všechny další potřebné části topného systému (např. zásobník TUV, radiátory, podlahové topení, apod.).
TOSHIBA Hydro-Box
Hydro-box
Hydro-box funguje pro objekt jako skutečný zdroj tepla. Jeho úkolem je předat tepelnou energii získanou venkovní jednotkou do připojeného topného systému. Přestup tepla přenášeného ekologickým chladivem R410A do topného systému zajišťuje deskový tepelný výměník.

Na výstupu je možné dosáhnout teploty výstupní vody až 55°C. Mimo deskového výměníku obsahuje Hydrobox také hlavní oběhové čerpadlo topení, expansní nádobu, ovladač a přídavné elektrické topení.
TOSHIBA venkovní jednotka
Venkovní jednotka
Úkolem venkovní jednotky je získat tepelnou energii z okolního vzduchu a předat ji pomocí chladícího okruhu do Hydro-boxu. Toshiba použila své modifikované osvědčené venkovní jednotky Super Digital Inverter, série 4. Jedná se o jednotky s velmi tichým provozem, plným frekvenčním řízením výkonu. Jednotky jsou vybaveny TWINRotary kompresorem s extrémně nízkými vibracemi a velmi nízkou spotřebou energie. Plné využití výhod mikroprocesorem řízeného invertoru IPDU (Inteligent Power Drive Unit) přináší extrémně vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie.
TOSHIBA TUV
Zásobník TUV
Zásobník je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli a opatřen polyuretanovou tepelnou izolací, která svým provedením zaručuje minimalizaci tepelných ztrát a zvyšuje již tak vysokou pevnost stěny a pláště zásobníku. Pro ohřev užitkové vody slouží integrovaný trubkový výměník, který je rovněž vyroben z nerezové oceli.

Součástí dodávky zásobníku je elektrické topení o výkonu 2,7 kW, senzor teploty TUV, tepelná ochrana zásobníku proti přehřátí a přetlakový pojišťovací ventil. Elektrické topení se používá při aktivaci funkci ochrany proti bakteriím Legionella a při ohřevu TUV na teplotu vyšší než 45 °C.
Princip:
Principem každého tepelného čerpadla vzduch-voda je transport tepla z venkovního prostředí (ze vzduchu) do objektu a jeho využití k topení a přípravě TUV. Energie slunce a sluneční paprsky se starají o stálou dodávku energie, tj. o ohřev planety a venkovního prostředí. Původně nízkoteplotní sluneční energie je tepelným čerpadlem přečerpána na vyšší teplotní úroveň, aby mohla být použita pro vytápění domácností nebo kanceláří.
princip.jpg
  • TOSHIBA = nejnižší spotřeba
Zařízení Toshiba jsou jedničkou v energetické účinnosti. Dosahujeme špičkových parametrů, protože používáme promyšlené kombinace těch nejpokrokovějších technologií.
Kompresor Twin-Rotary dokáže díky svému širokému rozsahu regulace otáček dodávat přesně tolik výkonu, kolik je potřeba a tím výrazně snižuje provozní náklady.
Vektorové IPDU řízení s přesnou zpětnou vazbou polohy rotoru a rychlými výpočty proudů umožňuje nejen plynulý provoz kompresoru, ale také maximální využití momentu a síly pohonu.
Ochrana proti tvorbě námrazy venkovní jednotky účinně brání energetickým ztrátám zařízení při přepínání do odtávání.
Řízené odtávání dle údajů teplotních senzorů se aktivuje pouze při extrémních klimatických podmínkách, což výrazně snižuje celkovou spotřebu elektrické energie.

  • Dokonalá ochrana proti namrzání
Při provozu tepelného čerpadla dochází za určitých podmínek ke kondenzaci vlhkosti na venkovní jednotce (dle teploty, vlhkosti). Při velmi nepříznivých venkovních podmínkách se může vytvářet na výměníku námraza a ta snižuje účinnost celého zařízení.
Námraza se odstraňuje odtávacím cyklem. Při odtávání je přerušen provoz topení a zařízení je přepnuto do režimu chlazení, aby byla odstraněna námraza z venkovní jednotky.
Někteří výrobci řeší problém odtávání tak, že při teplotách pod kritickou mez v pravidelných intervalech cyklicky přepínají zařízení z režimu topení do režimu chlazení, což provoz velmi prodražuje.
Tepelné čerpadlo ESTIA má ve spodní části výměníku, kde nejčastěji vzniká námraza, vestavěnou speciální ochranou smyčku, která oddaluje začátek nuceného odtávání. Od vnitřní jednotky přichází zkondenzované chladivo v podobě teplé kapaliny, prochází nejprve smyčkou ve spodní části výměníku venkovní jednotky a až teprve potom je nastříknuto Venturiho trubicí do zbylé části výměníku.
Teplé chladivo zajistí, že spodní část výměníku (kde u jiných zařízení obvykle zamrzání začíná) je udržována delší dobu v nadnulových teplotách a tím k namrzání nedochází. Pokud při extrémních podmínkách k namrznutí přeci jen dojde, čidla tlaku a teploty chladiva spustí a zastaví nucené odtávání jen na nezbytnou dobu. Každé prodloužení doby mezi odtávacími cykly opět zvyšuje celkovou účinnost zařízení.

  • Regulace 2 teplotních okruhů (zón), včetně možnosti nočního útlumu
Regulace ESTIA umožňuje regulovat dvě rozdílné teplotní zóny – např. okruh radiátorů nebo fan-coilů (vyšší teplotní zóna) a okruh podlahového vytápění (nižší teplotní zóna). Regulace teploty výstupu tepelného čerpadla je řízena na vyšší požadovanou teplotu (např. pro zónu radiátorů). Teplota nižší teplotní zóny je regulována mícháním vody regulačním ventilem na nižší hodnotu (např. pro zónu podlahového vytápění). Teploty obou zón je možno regulovat na pevně stanovené hodnoty, a nebo jsou regulovány ekvitermně, tj. s ohledem na venkovní teplotu.
Podle požadavku můžete povolit a nastavit použití nočního teplotního útlumu. Útlum spočívá v možnosti nastavit různé denní a noční teploty výstupní vody, nebo vypnutí a zapnutí topení nebo přípravy teplé užitkové vody v průběhu dne.

  • Řízení až 2 oběhových čerpadel
Součástí vnitřní jednotky je hlavní oběhové čerpadlo, které je plně řízeno dle potřeb provozu zařízení. Regulace však může řídit a ovládat ještě jedno další nezávislé externí čerpadlo. Toto druhé čerpadlo je možné použít jako posilovací při velkých tlakových ztrátách systému, nebo jako oběhové čerpadlo druhé zóny (okruh s nižší teplotou).

  • Tichá venkovní jednotka
Venkovní jednotky ESTIA pracují extrémně tiše. Jsou vybaveny TWIN Rotary kompresory se dvěma kompresními komorami. Jejich protilehlé uspořádání a konstrukce kompresoru zaručuje velmi nízké vibrace, tichý chod a extrémně dlouhou životnost. Ventilátory venkovní jednotky mají plně integrovanou regulaci otáček a jsou frekvenčně řízeny v celém rozsahu díky DC stejnosměrným motorům s plynulým startem. Ventilátory mají speciální tvar lopatek, které zaručují maximální potlačení turbulencí a nízké emise hluku do okolí jednotky.
Pro obzvláště tichý provoz (snížení hlučnosti až o 7 dB (A)) je možné použít Tichý noční režim provozu, který můžete aktivovat a deaktivovat ve Vámi požadovaných časech.
 
logo toshiba.gifestia_128px.jpg
Poslat na e-mail ·  !!! POPTÁVKA !!!  ·  Reference
KLIMACOOL s. r.o., Orlická 318, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 603 413 004, e-mail: info@klimatizace.eu
Redakční systém  Webdesign