Homepage
Písmo:   Malé  Střední  Velké  Největší
Domovská stránka / Tepelná čerpadla / DAIKIN-Altherma-nízkoteplotní

Tepelné čerpadlo - DAIKIN - Altherma - nízkoteplotní

altherma - venkovni.jpg
altherma-hydrobox.jpg
altherma-zasobnik.jpg
Daikin_logo_Altherma_200.jpg
inverter-logo.jpg
zelená úsporám gif.jpg

Model: Altherma - nízkoteplotní
Výkon: od 5,75 kW do 16 kW
Detailní popis:
DAIKIN Altherma
Ceník:
DAIKIN Ceník
Nízkoteplotní vytápění - kombinace výhod
Rychlý vývoj v oblastech vytápění a tepelné izolace budov umožňuje, aby topná voda o teplotě 55 °C nebo i méně okázala vyhřát celý objekt i při extrémně nízkých venkovních teplotách. Vysoký komfort a zároveň snížení spotřeby energie se dosahuje menším teplotním spádem mezi topným tělesem a teplotou v místnosti. Většina moderních vodních otopných soustav pracuje při nízkých teplotách topné vody, dodávající teplo prostřednictvím radiátorů nebo podlahovým vytápěním, případně jejich kombinací.

Optimalizované použití tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla jsou přirozeně "čistá" a spolehlivá zařízení a tradičně využívají technologii "voda-voda" nebo "vzduch-vzduch". Systém "vzduch-voda" Althermy však představuje to nejlepší z obou technologií, spojující snadnou dostupnost vzduchu jako zdroje tepla, nízké pořizovací náklady (Nevyžaduje drahé vrty nebo rozsáhlé povrchové práce a ani nepotřebuje stavbu komínu. Systém se tudíž výborně hodí i do centra měst nebo tam, kde je omezený prostor), bezemisní provoz, snadnou instalaci a údržbu spolu s komfortem vodní otopné soustavy.

Energie ze vzduchu = energie zdarma
Zdroji tepla pro nízkoteplotní otopné soustavy mohou být kotle na fosilní paliva nebo elektřina. Altherma, jako alternativa k těmto "tradičním" zdrojům, je však mnohem účinnější řešení. Více než 2/3 energie, kterou Altherma v průběhu roku dodá ve formě tepla, pochází ze vzduchu a je zdarma.
Systém Altherma pracuje až do teplot -20 °C (za souběžného provozu záložního dohřívače), takže je schopný dodat veškeré teplo potřebné k vytopení objektu na komfortní teplotu. Všechna tepelná čerpadla vyžadují elektřinu pro přečerpání energie z nízké teploty na teplotu pro vytápění.

Například Altherma může z 1 kW elektrického příkonu do objektu dodat 3,8 kW tepla. (Předběžné měření při podmínkách Eurovent (7 °C venkovní teplota/35 °C teplota výstupní topné vody)

Flexibilní využití, jednoduchá instalace
Systém Altherma se skládá z venkovní a vnitřní jednotky, obě jsou velmi kompaktní. Venkovní jednotka může být diskrétně umístěna vně nových i stávajících rezidenčních budov. Vnitřní jednotka nevyžaduje svoji vlastní technologickou místnost a tak může být umístěna tam, kde to nejvíce vyhovuje.

Komplexní řešení pro celoroční komfort
Mimo uspokojení základních požadavků na komfort v podobě dodávání tepla dokáže Altherma nabídnout mnohem víc. Systém Altherma je navržen i k celoročnímu ohřívání vaší teplé užitkové vody a může být dodáván i s možností chlazení pro horké letní dny. Altherma tak zajistí vaše pohodlí po celý rok.

Systém Altherma


Daikin-altherma-schemaRD.jpg
 


Venkovní jednotka
Venkovní jednotka odčerpává nízkoteplotní energii z okolního vzduchu - energii, která je zadarmo - a zvýší její teplotu. Hodnotnější energie je poté převedena prostřednictvím chladivového okruhu do vnitřního hydroboxu.


altherma - venkovni.jpg
 
Vnitřní hydrobox
Vnitřní hydorobox převádí tepelnou energii z chladiva do vody, která obíhá radiátory ústředního vytápění, podlahovým topením a zásobníkem na teplou užitkovou vodu. Ve verzi hydroboxu s funkcí topení a chlazení se chladicího účinku dosahuje cirkulací ochlazené vody na 7°C přes jednotky fan-coil. Systém Altherma může poskytnout i částečné chlazení prostřednictvím chladivového okruhu nebo radiátorů tím, že omezí minimální teplotu chladicí vody. Příprava teplé užitkové vody je zajištěna automatickým přepínáním mezi režimem chlazení/vytápění a režimem TUV.

altherma-hydrobox.jpg
 
Zásobník na teplou užitkovou vodu (volitelná výbava)
Pro pokrytí potřeby teplé užitkové vody je k dispozici speciální nerezový zásobník, zkonstruovaný pro využití a udržení nejvyšší možné energetické účinnosti, kterou systém Altherma nabízí. Kombinace elektrického ohřívače v horní části zásobníku s výměníkem tepelného čerpadla v dolní části zásobníku zajišťuje nejnižší možnou spotřebu energie a přitom rychlý ohřev vody. Navíc vestavěná funkce ohřívá vodu v zásobníku nad 70°C minimálně jednou týdně z preventivních hygienických důvodů.
Altherma - bojler detail.jpg  altherma-zasobnik.jpg

 
Vnitřní jednotky fan-coil (volitelné)
Jenotky fan-coil naší řady lze napojit na systém Altherma pro chlazení.

Solární sada (volitelné)
V kombinaci se solárními kolektory využívá Altherma pro ohřev teplé užitkové vody tepelnou sluneční energii, která nám bude dobře sloužit po dalších 5 miliard let. Slunce poskytuje 30 až 70% energie pro tento ohřev.

Altherma -solar kit.jpgAltherma solar colector.jpg
 
Ovládání systému
Ovládání systému a ovladač pro uživatele jsou obsaženy v hydroboxu. Obsahuje týdenní program, který umožňuje řízení teploty v průběhu každého dne v týdnu, takže lze například snížit teplotu v noci nebo během dne a naopak ji zvýšit ráno pro příjemné probuzení a odpoledne před příchodem domů. Pohodlí uživatele je tak vždy zajištěno, ať jsou jeho preference jakékoliv. Přidáním běžných termostatů lze regulovat teplotu a úroveň komfortu v jednotlivých místnostech, kde je to potřeba.

Althermu lze využívat ve 3 konfiguracích - jako monoenergetický, monovalentní a bivalentní systém - a optimalizovat tím poměr mezi investičními a provozními náklady a rozšířit paletu typů projektů, kde lze Althemu využít.
Profesionální instalační firmy Daikin poskytnou detailní popis, jak lze každou konfiguraci využít u daného objektu.
 
Monoenergetický Altherma systém
Tepelné čerpadlo pokrývá 90-95% roční potřeby tepla. Zbývajících 5-10% pokrývá záložní elektrický dohřívač. Dlouhodobé zkušenosti doporučují volit tepelné čerpadlo tak, aby pokrývalo 60% tepelných ztrát v nejchladnějších dnech. Pro většinu aplikací je nejvýhodnější použít systém Altherma v monoenergetické konfiguraci, protože má optimální poměr mezi investičními a provozními náklady.

altherma-monoenergetic.jpg

Monovalentní systém Altherma
Tepelné čerpadlo pokrývá 100% tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce.
Toto řešení se doporučuje pro velmi nízkoenergetické domy nebo do mírného klimatického pásma bez tuhých zimních období. Investiční náklady mohou být vyšší, ale spotřeba energie je ze všech 3 variant nejnižší.

altherma-monovalent.jpg

Bivalentní systém Altherma
Bivalentní systém kombinuje dva nezávislé zdroje tepla - tepelné čerpadlo a kotel na fosilní paliva. Bivalentní systém se vyskytuje ve 2 variantách: v sériovém zapojení (Konfigurace je stejná jako v monoenergetickém systému, ale místo záložního dohřívače je použit kotel.) a v paralelním zapojení.
V sériovém zapojení je kotel dimenzován na pouhé pokrytí špiček potřeby tepla, v paralelním zapojení je dimenzován k pokrytí veškerých tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce. Paralelní bivalentní zapojení se doporučuje pro objekty se stávajícím systémem vytápění, kdy řešení s Althermou snižuje spotřebu energie.
altherma-bivalent.jpg

Daikin - perfect comfort.jpg
 
Poslat na e-mail ·  !!! POPTÁVKA !!!  ·  Reference
KLIMACOOL s. r.o., Orlická 318, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 603 413 004, e-mail: info@klimatizace.eu
Redakční systém  Webdesign